The missionary Bengt Pettersson

Till minne av Bengt Pettersson

Förlåt det har uppstått ett fel i hanteringen med publiceringen. Ni som skrivt till minne av Bengt har det blivit problem. Men ha förströntan efter julhelgen hoppas vi att det skall funka. 

Sorry there has been an error in handling the publication. You who have written in memory of Bengt have this a problem. But having pre-Christmas after the holidays, we hope it will work.

 

/bengt-header.jpg

Vi har nått av beskedet att vår broder och vän har fått ändrat adress. Nu står det på dörren himmelska porten. Han bor där det inte är någon sorg eller klagan, utan jubel och glädje. Han är bland lovsång skarn som lovar herrarnas herre kungars kung. Han sjunger min kung och jag. Han fick se många komma till tro. För dig nu som vet vem vår vän var, vill vi att du skriver några rader till minne av vad han betytt och hur han var. Vi vill gärna att ni skriva det här på hemsidan. Till minne av Bengt Bettersson 

Hur ni gör det skriv på kontakt sidan i fältet så kommer vi att publicera det här. 

Mvh Han som har hand om webbsidan 

 

We have come to the notice that our brother and friend have changed their address. Now it's on the door of heavenly gate. He lives where there is no sorrow or complain, but joy and joy. He is a song of praise who praises the lords of the lords of the lords of lords king of lords. He sings my King and I. He had to see many come true. For you now who knows who our friend was, we want you to write a few lines in memory of what he meant and how he was. We would like you to write this on the website.

In memory of Bengt Bettersson
How you can do it, touch the contact page in the field and we will publish it here.
Mvh He who manages the web page

/bengtskog1.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)