The missionary Bengt Pettersson

En uppdatering av Bengt den 11/5

 

Nyhets Brev för Maj månad 2018
 

Det är en glädje att få sätta mig ner dessa fina dagar och skriva till dig. Det är ju en riktig Mexiko-värme vi har. Jag har ännu Indien-resan kvar i mitt sinne och tackar Gud för dem som blev frälsta och jag tror att Gud också helade!

 

Här i Sverige besökte jag Ellös på Orust i början av April och var på möte där tillsammans med Bill Dansk och hans fru + deras dotter Jill och maken Gösta. De har möten där varannan Söndag. På Orust finns det en EFS Församling, men den Församling jag besökte är den enda Pingst Församlingen på den ön. I 

jämförelse kan ses Tjörn som har flera Pingst- och Missions Församlingar + en ÖM Församling. På Tjörn har det varit väckelser under  åren, men Orust har inte upplevt det. Norr om Tjörn går en gräns ,där det är "hårt", som man säger. Det är ändock en ö med omkring 15000 invånare så där är många som behöver frälsas.

 

I mitten av månaden hade jag ett Missionsmöte på Dyrön. Jag berättade om Resan till Indien och avslutade med att tala om att "gå ut i hela världen" som det står om i Matt. 28. Någon sade en gång till mig att "det kan du inte göra ensam", men man kan ju vara med på ett hörn.

 

Jag har också fått besöka ett Bönemöte på Rönnäng, där vi bad och läste Guds Ord.

 

Nu närmast skall jag upp till en Församling i Fjällbacka i norra Bohuslän. Det är hemmasonen Patrik Strand (som bor i Kungälv), som inte har glömt där han är född., som är Pastor där.

 

Den 5e Juni till och med den 17e har jag möten i norra Mexiko. Jag var där för c:a 3 år sedan och var då både i  Chihuahua och i Cuauhutemoc. Troligen är också min gode vän Mariano de la Cruz med  och hjälper till. Vi tror på seger och behöver din förbön! Må Gud välsigne dig.

                                                                               (Bengt Peterson)

Nyhetsbrev April

 

Jag tackar Gud för Resan till Indien som jag fick göra i slutet av Februari. Jag vill tacka dig som bett för mig och dig, som hjälpt mig ekonomiskt. Gud välsigne dig! Du har del av segrarna!

 

Som jag skrev i mitt förra Nyhets Brev började vi en 3 Dagars Kampanj i Nellore - en stad c:a 20 mil N om Chennai-. De första 2 dagarna kom det c:a 200 personer till varje möte och i det sista mötet kom det 300. Kampanjen hölls på en öppen plats mellan husen. Man behöver inte bekymra sig så mycket om stolar; de flesta sitter på tältdukar som lagts på marken.

 

I varje möte bad jag för sjuka och andra behövande. Många kom fram och ställde sig på rad och man kunde ju inte be långa böner för var och en, utan man lade händerna på dem och bad en kort bön! Jag vill tro att Gud gjorde något! I sista mötet gav vi en inbjudan till frälsning och flera ville ta emot Jesus som sin Frälsare!

 

Efter hela mötet kunde de som ville äta Kvällsmat. Alla omkostnaderna under Kampanjen kunde jag hjälpa med tack vare ekonomisk hjälp från Sverige och Norge.

 

På Fredag natt hade man fasta och en Bönenatt i bro. Vijay´s Församling, där jag talade. På Söndag f.m. var där Brödsbrytelse + predikan.

 

Jag hade blivit sjuk de sista dagarna i Nellore så jag stannade några dagar extra i Chennai för att bli återställd och sedan for jag tillbaks till Sverige full av glädje över att få ha varit ute och fått tjäna Herren.

 

Jag har en önskan att få åka till Mexiko. Jag har inbjuda till norra Mexiko. Bro. Juan Antonio Alferez Torres har pratat med flera Pastorer och mitten av Maj är bäst. Om jag kan åka då beror på ekonomin. En broder kommer i så fall upp från Oaxaca för att hjälpa mig. Det är en resa på 300 mil för honom. Bed för dessa planer att Guds vilja får ske.

Bengt predikar
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)