The missionary Bengt Pettersson

2013

2011 2012 2013 2014 2015

Nyhetsbrev 10 2013

Det är en glädje för mig att få sätta mig ner och "skriva" lite till dig igen. Gud är en god Gud och Han hjälper alltid sina barn, när man beder till Honom! Under den sista tiden har jag haft förmånen att få hjälpa till lite här hemma på Dyrön i Församlingen och då har det gällt att sjunga till Herrens ära. Past. Ivar Ivarsson är ju här halvtid med sin fru. Under November har jag också spelat in 3 program hos Cymbal TV och Kjell Gustavsson i Floda. Hur och när de kommer att visas, vet jag inte just nu, men vi tror att de skall bliva till välsignelse och frälsning! Under den här månaden kommer jag att predika på Rönnäng och mötet kommer att spelas in för att sedan visas på min Hemsida www.bengtpettersson.n.nu Vi tror att också det skall bliva till välsignelse för många! I slutet av månaden kommer jag att medverka i ett Samkväm som Elim Församlingen på Dyrön har och då skall jag berätta om arbetet i Mexiko. Tack för all förbön! Om Herren dröjer och vi får leva, kommer jag att besöka London, England för att predika och sjunga där i 3 möten 10 - 12 Januari. Vi tror på seger! Den 21 -23 Januari skall jag vara med på Inspirations Dagar för Rese Evangelister i Orsa, Dalarna. När jag ser tillbaka på året som snart gått, vill jag tacka Herren! De områden jag besökt i Sverige är: Bohuslän (Kållekärr, Kungälv, Dyrön, Rönnäng, Fjällbacka, Klädesholmen, Stenungsund och Orust), Dalarna (Sågmyra), Hälsingland (Viksjöfors), Västergötland (Anten, Vrångö samt Göteborg) och Småland (Bockara). Tack för alla förböner under året! Jag behöver också förböner för året som ligger framför! Med all sannolikhet bliver det så att jag åker till Mexiko i Februari månad. Bed när det gäller det är du snäll!! Så vill jag önska dig en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2014. Er broder i Herren Bengt PetersonNyhetsbrev 9 2013

Nyhetsbrev 9

Det är en glädje för mig att igen få sätta mig ner och skriva några rader till dig. Hoppas att allt står väl till? Jag mår bra. Gud är en god Gud och Han hjälper alltid sina barn i alla livets situationer!

I mitten av Oktober var jag i ÖM Församlingen "Betel" på Klädesholmen som ligger ungefär 20 minuters båtfärd N om Dyrön. Jag var där tillsammans med Evang. Lennart Ekström. Vi sjöng duett och jag berättade om det som har skett och det som händer i Mexiko!! Jag minns för flera år sedan, då man där i Församlingsvåningen hade en "Mexiko Afton" och man serverade Mexikansk mat. Jag berättade och Sångar Bröderna sjöng.

Min mamma tillhörde Betels Utpost på en annan ö som heter Tjörnekalv i sin ungdom.

Annars har jag hjälpt till med möten här på Dyrön. Numera när jag är i Sverige, har jag haft förmånen att få verka i en del i Församlingar och Grupper i Bohuslän. Förr när jag kom till Sverige, besökte jag platser runt om i Sverige, men nu har det blivit en del här på Väst Kusten.

Jag har de sista känt mig som Paulus. Det står att han försökte att åka till flera ställen, men Guds Ande tillstadde honom det inte. Till slut visade Herren, vart han skulle åka. Jag har haft möjligheter att åka till Indien, men just nu var det inte praktiskt möjligt. Likaså hade jag möjligheter att åka till Cancun i Quintana Roo i Mexiko i 2 veckor, men jag har inte åkt. Jag kände det inte öppet just nu.

Men det ser ut som att - jag skriver det i tro på Herren - jag kommer att åka till Mexiko i början av Februari. Bed för detta. Allt om Herren dröjer och vi får leva. Må Herren välsigne dig.
Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 8

I slutet av Maj medverkade jag i en Försommar Konferens i Anten som ligger utanför Alingsås. Jag skrev om detta i Juni Brevet. Där var flera predikanter bland andra Svein Nymo, som leder Organisationen "Guds Husfolk" Cymbal TV spelade in flera av mötena och utdrag av dessa har visats i Kanal 10 under 4 Måndagar och jag tror att de var till välsignelse och frälsning! Själv fick jag vara med i 3 av dessa Program. I 2 tolkade jag och i 1 talade jag lite.

Under September besökte jag vänner i Dalarna och medverkade i ett möte tillsammans med Past. Owe Sandberg. Det kändes gott.

Har också medverkat i ett möte här på Dyrön tillsammans med Past. Ivar Ivarsson.

Så var det dags för ett möte igen på LP Kontakten i Kållekärr på Tjörn. Det var ett mycket bra möte och vi bad för olika behov! Jag predikade om "Jesus kommer snart" och sjöng solo och även tillsammans med Evang. Lennart Ekström från Stenungsund.

Hade också förmånen att få åka till Hårleby på Orust tillsammans med Lars O. Olsson. Jag sjöng och sade något. Det finns nu inte någon Pingst Församling på ön förutom den här Gruppen "Frikyrkan" som leds av Bill Dansk och hans fru. Orust är mycket andligt eftersatt. Det beräknas finnas 400 troende på en ö av 15 000 invånare. Men Gud vill frälsa människor också där!

Jag har ju möten här i Sverige, men jag väntar och tror att Gud skall öppna för mig att få åka ner till Mexiko igen snart. Tack för alla förböner. Er broder i Herren Bengt Peterson

Missionary Evangelist Bengt Pettersson from Bengt Pettersson on Vimeo.

Nyhetsbrev 2013 nr7

Vill åter igen tacka Gud för mötena i Augusti, även om jag skrev om dem i mitt förra Brev. Jag tackar Gud för det 3e besöket i Fjällbacka tillsammans denna gång med LP Kontakten i Kållekärr på Tjörn och Kontakten i Kungälv. Gud välsignade och mycket folk lyssnade i Kvällsmötet i Ingrid Bergmans Park nere vid hamnen. Vi får tro att några korn såddes i människors hjärtan. Som du redan vet, hade vi 3 Dagars möten i Bockara (nr. Oskarshamn) i östra Småland. De hölls inte i år i tält och det påverkade ju åhörarskarorna - speciellt när det var jättevackert väder -. Det var upp till +30 grader C ute. Men Guds Ande verkade. Vi höll till i Församlings Hemmet Fredag - Lördag och utomhus på Söndag e.m. vid Hembygds Gården. Det var flera ofrälsta med. Bockara Fria Församling är en liten Församling och många äldre är nu borta. Samtidigt som man känner för omgivningen har man ett hjärta för missionen. Man har under årens lopp hjälpt ekonomiskt både i Kenya, Öst Afrika, Indien och Mexico. De hjälpte mig jättemycket i början och hjälper mig fortsatt. Det är så en Församling skall vara - samtidigt som man ser de andliga behoven hemma, ser man behoven "bortom horisonten".

Som jag skrev besökte jag också Pingst Församlingen på Vrångö i Gbg´s södra Skärgård.

Under den här månaden har jag besökt Dalarna. Skall snart tala i ett möte i Kållekärr tillsammans med LP Vännerna där. Bed mycket för mig när det gäller utresan till Mexico. Ibland är inte vår tid Guds tid, men jag tror att Gud skall snart göra det möjligt. Er broder i Herren Bengt Peterson Bed mycket för mig. När Herren säger "OK", då vill jag gå.

Nyhetsbrev 2013 nr6

Det är en glädje för mig att skriva några rader till dig igen. Tack för att du fortsatt står bakom mig i bön. Gud svara på bön. Dyrön här på Väst Kusten är ofta väldigt fint under sommaren. Även om jag inte så ofta medverkar på mötena här, så har jag sjungit här någon gång. En annan plats här på Väst Kusten som jag besöker ibland är Rönnäng på Tjörn. Dessa vänner har ett stort hjärta för missionen. Under sommaren har jag besökt Fjällbacka i norra Bohuslän 3 olika gånger med 2 möten varje gång. Det är Pingst Församlingen där med Past. Patrik Strand i spetsen, som går in för att evangelisera mycket under sommaren med olika besök. På eftermiddagarna då vi är där, är vi alltid i Ingrid Bergmans Park och sjunger och vittnar. Är det fint väder, är där många människor som lyssnar. Vi tror att vi får så några korn i deras hjärtan. Jag har under sommaren besökt Fjällbacka tillsammans med Evang. Lennart Ekström från Stenungsund, Past. Lars O.Olsson från Rönnäng och nu sist tillsammans med LP Kontakten på Kålleskärr, Tjörn och Kontakten i Kungälv. I början av Augusti hade vi "som sedan är" möten i Bockara (nr. Oskarshamn) i östra Småland. Huvudtalare var Evang. Donald Bergagård - Ledare för Pionjär Missionen -. I år hade vi dock inget tält och mötena var begränsade till Fredag - Söndag. De hölls i Församlings Hemmet Fredag - Lördag och vid Hembygds Gården på Söndag. Dit kom folk från olika Församlingar runt omkring och även en hel del ofrälsta. På Lördag kväll tog vi upp ett Missionsoffer för Indien. Mötesledare var Jonny Sigvardsson och Johan och Gunilla sjöng underbart. Jag fick också sjunga i mötena och på Lördag talade jag lite och berättade l från Indien. Jag har också besökt Pingst Församlingen på Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Gud välsignar med sin Ande. Bed mycket för mig. Min önskan är att åka ut till Mexiko i slutet av Sept. - början av Okt. Bed att Guds vilja får ske i allt. Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 2013 nr5

I början av Maj hade jag förmånen att få besöka Norge för att predika och sjunga i olika slags möten. Det var Past. David Langeland som lagt upp de flesta mötena. Jag medverkade i 10 möten och samlingar både i Landskapen Vestfold, Akershus och Hedmarken i SÖ Norge.

Jag besökte Bedehuset i Fon ( Frie Venner) 2 gånger. Det var 1 Väckelsemöte och sedan 1 Missionsmöte, där jag talade men också gav tid åt att berätta mycket om vad som hänt och händer i Mexiko!Talade i ett Rehabiliterings Hem som Blå Korset har i Sandefjord en Måndags Kväll. Talade också i en Morgon Andakt där.

På Kristi Himmelfärds Dagen medverkade jag i en Konferens som Pingst Församlingarna i Vestfold hade i Gavelstads Hotel.Jag talade kort och sjöng på Eftermiddagsmötet och det sändes i Larviks När Radio som sänder 24 timmar om dygnet. Huvudtalare var Oddvar Johansson som också sjöng. På Kvällen medverkade jag i Frie Venners möte i "Smyrna" i Svarstad i närheten.

Sedan besökte jag en Fri Församling "Jesu venner" i Tönsberg. På Söndagen talade jag i en Internationell Församling som höll till i Pingst Församlingens lokaler där i Aas (3 mil S om Oslo). På kvällen sjöng och vittnade jag på ett Sjukhem i Aas. På Måndagen besökte jag en Karismatisk Böne Grupp som håller möten varannan Måndag i Skotterud som ligger mellan Kongsvinger och Charlottenberg i Sverige. Ett mycket fint möte.

Jag avslutar Brevet med att berätta lite om Konferensen jag var med på i Anten - en liten plats utanför Alingsås - . Det hölls i ett före detta Såg Fabrik.. Jag medverkade med sång, predikan och tolkning. Huvudtalare var John Rijah från Indien men också Ingmar Hellmner, Per A. Imsen och Svein Nymo talade. Vi hörde också flera fina vittnesbörd om vad Herren gör i dag! Många fick förbön för Ande, själ och kropp under Konferensen! Svein Nymo - Ledare för Konferensen - fyllde 75 år denna Söndag och blev gratulerad. Donald och Noomi Bergagård var också där och gratulerade.

Bed mycket för mig. Jag behöver det. Gud är god och gör under. Nästa Brev kommer i Augusti.
Er broder i Herren Bengt A. Peterson

Nyhetsbrev 2013 nr4

Är nu tillbaks på Dyrön efter en 10 Dagars Mötesresa till Norge. Det var underbara möten både i Vestfold, Akershus och Hedmarken och jag skriver mer om det i mitt nästa Brev.När jag sitter här, så fröjdas jag över Guds skaprverk ute i naturen. Våren var sen, men nu har den kommit.

I början av April hade jag förmånen att få besöka Viksjöfors utanför Edsbyn i Hälsingland. Jag åker dit ibland - c:a en gång om året. Församlingen heter Sion och kallar sig en Fri Pingst Församling. Pastor är Kjell Broberg, som har ett underbart vittnesbörd om ett förr och ett nu! Jesus förmår att frälsa och upprätta!

Jag tycker att det är fantastiskt att få vara med på de mötena, att få lyssna på sångerna och få känna Guds närvaro. Man har nu sina möten i en före detta Missions Kyrka i Viksjöfors som man rustat upp. Jag kände mig ödmjuk att få tala och sjunga, när flera andra vittnen var närvarande t.ex. Barbro Wallin - en välkänd Evangelist i Sverige-, Rune Åsblom med fru - Missionärer till Grönland, George Larsson med fru samt Leif Lövgren - Evangelister i Sverige-.

Här på Dyrön i Församlingen har man legat lågt under några år, men nu har man "lyft". Besökarantalet ökar både på Bönemötena och i de andra mötena. Ivar Ivarsson heter Pastorn, som hjälper till deltid tillsammans med sin fru Anita. De bor i Bullaren i norra Bohuslän.

Nu närmast skall jag medverka i en Konferens vid Anten - en sjö som ligger utanför Alingsås. Är där tillsammans med Svein Nymo, Ingmar Helmner, Per Arne och Christina Imsen, John Rijah från Indien och andra. Vi tror på seger! Jesus förmår. Tack för förböner!
Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 2013 nr3

Har precis varit i Viksjöfors i Hälsingland och predikat och sjungit där. Skall nämna om detta i mitt nästa Nyhets Brev. Är fortfarande i mellersta Sverige och trots att det är ganska kallt - och ibland snöar det - lyser solen. Trots att vi i Bohuslän nästan inte har sett solen i Mars, har man här haft mycket sol.

I början av Mars besökte jag Göteborg igen och samma Afrikanska Församling som jag gästade i Februari. De flesta där kommer från Ghana i västra Afrika. Man hade nu ett Kalas för sin kvinnliga Pastor och jag sjöng då. Där var folk både från Sverige, Norge och Afrika där både troende och ofrälsta.

Det var också roligt att få vara med på ett Bönemöte som vänner på Rönnäng i Bohuslän har. Gott att få bedja, läsa Bibeln och tala lite från den. Dessa vänner hjälper mig en hel del, då jag är ute på Missionsfältet och har gjort det en hel del år.

LP Kontakten i Kållekärr på Tjörn har också Väckelsemöten. Nu har man börjat att nå mera ut genom att ha möten i en före detta leksaksaffär. Vi hade ett möte där en Lördags e.m.. och det var ett gott möte. Jag hade förmånen att få tala och sjunga där tillsammans med Evang. Lennart Ekström från Stenungsund.

Några dagar senare var jag hos LP Kontaken i Stenungsund. De är inte så många, men det var ett gott möte.

Under Påsk var jag och besökte en Församling i Sågmyra i Dalarna. Medverkade på Lång Fredagens möte tillsammans med Past. Owe Sandberg från Leksand.

Bed för mig! Jag är jätteglad att få verka också här i Sverige men min önskan är att Gud skall göra det möjligt för mig att få åka ut till Mexiko. Jag har förfrågan också från Indien men kan inte åka dit av samma anledning. Men Gud kan. Ha det så bra. Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 2013 nr2

Vill sätta mig ner igen och skriva lite om det som hänt och vad jag tänker,

Gud har varit med också under Februari månad. Vädret har varit kallt och rått här på Väst Kusten. Jag tänker mycket på Mexiko och har inte gett upp hoppet att få åka dit snart igen. Bed för detta är du snäll. Jag har också under de senaste månaderna haft 3 inbjudningar till Indien men har inte kunnat åka dit heller.

Jag har haft förmånen att få tala och sjunga på LP Kontakten i Kållekärr som ligger på Tjörn i Bohuslän. Där sjöng jag också duett med Lennart Ekström från Stenungsund.

En Söndag besökte jag Vrångö i Göteborgs södra Skärgård. På e.m. besökte jag en Afrikansk Församling som bestod mest av folk från Ghana i Väst Afrika som nu bor i Sverige. Det finns flera sådana Församlingar i Göteborg. Den här låg i Härlanda. Jag talade lite och tolkade också.

Närmast skall jag predika och sjunga i Kållekärr igen. Den här gången bliver det ett möte som hålles i en före detta leksaksaffär. Det är vår förhoppning att vi skall nå fler ofrälsta så.

Några dagar senare talar jag på en LP Kontakt i Stenungsund. Tror på en underbar seger i de mötena! Det är ju bland de Internationella Församlingarna och hos LP Kontakterna som flest människor bliver frälsta i Sverige, har jag förstått! Tack för att du beder för mig och möten som ligger framför! Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 2013 nr1

Det är en glädje för mig att få skriva några rader till dig igen. Hoppas att du haft en fin Jul och jag önskar att Herren skall vara med dig under det här nya året som börjat.

Själv tackar jag Honom för det Han gjort under det år som har gått! Under mitt besök i Mexiko Oktober - December kunde jag ha möten i 5 olika Stater från Chihuahua i norr till Chiapas i söder (Det är ett avstånd av 300 mil mellan dessa Stater). Besökte också Staterna Oaxaca, Veracruz och Estado de Mexico. Förutom i Mexiko har jag predikat och sjungit i Norge (Vestfold, Telemark och Hedmarken) samt naturligtvis i Sverige (Småland, Västergötland, Bohuslän, Södermanland, Dalarna och Hälsingland). Gud är trofast!

I början av December hade jag flera möten i Församlingen i Matias Romero och Guds Ande verkade underbart. Man hade också besök pa Barnhemmet "Hoppets Sol" av byggnadsarbetare och arkitekter från Oregon, USA. De är pensionerade nu men brukar sin tid att åka till Missionsfälten och hjälpa till praktiskt. De höll på med att sätta upp ett nytt tak på Barnhemmet. Förut hade man ett vanligt platt cementtak, men när det regnade rikligt brukade vattnet stanna kvar och rann sedan ner i rummen under och ställde till problem. Några dagar efter att jag åkt därifrån, var taket färdigt. Det är nu ett lutande alliminiumtak.

Besökte en Församling i Salina Cruz, innan jag påbörjade min resa till Sverige. Den sista Söndagen i Mexiko den här gången predikade jag i Tepotzotlan, Edo. de Mexico - ung 2 mil utanför Mexico City -. Gud rörde vid sitt folk.

Sedan jag kom tillbaks till Sverige i mitten av December, har jag besökt olika platser och predikat, sjungit och rapporterat om Resan till Mexiko. Jag har besökt Kungälv och Rönnäng och Kållekärr på Tjörn samt Sågmyra (nr. Falun), där jag medverkade. I ett möte medverkade jag tillsammans med den kände Pastorn Owe Lindeskär och i ett annat tillsammans med Past. Owe Sandberg från Leksand. Tack för fortsatta förböner! Er broder i Herren Bengt Peterson

dscn00941.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)