The missionary Bengt Pettersson

2014

2011 2012 2013 2014 2015

Nyhetsbrev 10

Jag tackar Gud för mötena i norra Mexico som jag skrev om i mitt förra Brev! Att få se människor komma fram för att giva sina liv till Jesus eller för att möta Honom på nytt är det underbaraste som finns!

Under November månad var jag först i en stad 8 mil härifrån som heter Juchitan. Helgen efteråt besökte jag Salina Cruz för 4 möten. Salina Cruz ligger vid Stilla Havet och där bor c:a 150 000 invånare. Nu besökte jag 4 olika Församlingar. På Söndag e.m. var jag i Församlingen "Centro de Fe, Esperanza y Amor" (Trons, Hoppets och Kärlekens Center). Pastorn där heter Alfonso Melchor och den är nu Salina Cruz största Församling på ung. 300 personer ( se på www.bengtpettersson.n.nu så kan du se några bilder därifrån). Han blev frälst 1983 i Salina Cruz, när Evang. Donald Bergagård hade en Kampanj i Salina Cruz. Han var då 14 år gammal. I mötet nu kom 4 personer fram som ville möta Gud på nytt!

En plats som jag inte har besökt på långa tider heter La Ventosa (Vindstället).Det ligger öppet och ibland kan det blåsa över 30 sekund-meter och då kan inte långtradare och bussar köra, ty de riskerar att blåsa omkull. Det har ju hänt. Besökte en Församling och där var c:a 300 personer (inkl. barn och ungdomar) och Pastorn heter Ruben Luna. Det är den Församling som växer mest i La Ventosa just nu, sade någon! Många var under 30 år och det betyder att de inte var födda, när jag kom till el Istmo 1985.

Hade planerat att besöka en plats precis utanför Matias Romero som heter Col. Cuauhtemoc men på grund av dessa ständigt återkommande blockeringar av vägen, blev det inget av.

Den 22a - 23e Nov. besökte jag Salina Cruz åter igen och var då bland andra i Rescate de Dios (Guds Räddningstjänst) som leds av Evangelist Roberto Morales och hans fru Lupita. Man har Ungdomsmöte på Lördag, där jag predikade och sjöng (och på Söndag medverkade jag där. Deras möte började ganska sent på kvällen så jag hann med att gå dit. Flera fick möta Gud där! )

I mitt nästa Brev som kommer i Februari nämner jag om de 4 mötena jag hade i Tuxtla Gutierrez i Chiapas 27 - 29 November och även om 2 möten jag hade i Matias Romero i början av December. Tack för förböner för tiden som gått och inför det nya året! Jag önskar er en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 9

Jag sitter ute i trädgarden pa Barnhemmet "Hoppets Sol" i staden Matias Romero, Oaxaca i södra Mexico och skriver det här brevet. Gud är god och har varit med under den långa resan hit.   I början av Oktober hade jag förmånen att få besöka Sion Församlingen i Viksjöfors (nr. Edsbyn) i Hälsingland. Det var som alltid en härlig upplevelse att få vara med på möte där. Så enkelt och så underbart och Herren mötte med människors behov. Mycket folk kom.   Från den 9e - 12e Okt. hade jag möten i norra Mexiko i staden Chihuahua i Staten med samma namn. Det är Statens Huvudstad med 900 000 invånare. Vädret var varmt under dagen men mycket svalt på kvällen och då hittar jackor och tröjor fram. Det var möten med 4 Församlingar. 2 Kvällar hade vi Friluftsmöten i nybyggda områden, där man ännu ej har börjat verksamhet. Flera blev frälsta där!   Från den 14 - 19 var det möten i 3 olika Församlingar i Cuauhtemoc som ligger c:a 10 mil från Chihuahua inte så våldsamt långt ifrån, där man har problem med knarkkartellerna. På mötena medverkade 3 olika Sång- och Musik Grupper bland andra en Mariachi Grupp med sina vackra uniformer + olika instrument. C:a 20 personer kom fram för frälsning och c:a 15 kom för att få möta Gud på nytt i sina liv! Vi tackar Gud för det! Tackar också de olika Pastorerna som låg bakom mötena. I flera möten var det mycket folk.   Den 23e kom jag hit ner. Det är en resa på ung. 300 mil. På TV-n såg jag, hur vattnet forsade fram över vägarna i el Istmo (där Mexiko är som smalast pa kartan). Matias Romero ligger dock på 300 meters höjd över havet och vattnet stannar inte kvar här. Den 26e predikade jag här i Församlingen i Matias Romero. Det var roligt att få se vännerna igen.   När det gäller Barnhemmet "Hoppets Sol" är det inte längre  Donald Bergagård och Pionjär Missionen som är ekonomiskt ansvariga där utan det har gått över till International World Mission som finns i Tönsberg. Det har skett successivt under ett par års tid. Men all hjälp som sänds till Barnhemmet via Pionjär Missionen skickas ju dit via Norge. När det gäller underhåll av Evangelister har jag känt att fortsätta att hjälpa 2 av dem som förut fick hjälp.   Tack för att du fortsätter att bedja för mig varthelst jag åker! Jag har varit i Juchitan och kommer att ha minst 3 möten i Salina Cruz om några dagar, men jag skriver mer om det i mitt nästa Brev. Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 8

Tro det eller ej men jag sitter nu igen pa ett tag pa väg norröver och skriver detta Brev. Skall på Lördag ha ett möte i Sion Församlingen i Viksjöfors (nr. Edsbyn) i Hälsingland. Vi tror på seger! Därifrån åker jag till Mexiko från Arlanda och jag är tacksam för alla förböner! I början av September sände man 2 Program pa Kanal 10 inspelade av Cymbal TV, De inspelades under Försommar Konferensen i Alingsås i slutet av Maj. Jag vill tro att de blev till välsignelse! I ett tolkade jag en Indisk broder och i det andra talade och sjöng jag tillsammans med Bjarne Andersson – också han från Dyrön -. I början av September hade jag ett Bibel Studium i en Afrikansk Församling i Göteborg. Den har växt från 12 till mer än 80 personer på 1 år! Jag predikade och sjöng pa Kållekärr pa Tjörn när LP Kontakten där hade hyrt en gammal Leksaks Affär ”Humlan” för möte. Gud välsignade. Dagen efteråt (Söndag) var jag i Filadelfia Församlingen pa Rönnäng och âven det var bra. Pa bada platserna hjälpte man mig ekonomiskt med det jag haller pa med och inför Resan till Mexiko. Sedan rog jag en tur upp till Dalarna. Medverkade i ett möte i i Betania i Sågmyra pa Söndag och pa Tisdag talade och sjöng jag samt vittnade om vad Gud gör! Den samlingen heter” Kaffe Ljuspunkten” och en del ofrälsta var med. Under senare delen av Sept. har jag predikat pa Åstol - en grannö till Dyrön -. Det var bra. Senare talade jag och sjöng också pa Dyrön. Pa kvällen samma Söndag talade jag i Fyrbåkens samling pa Östra Karen i Gbg. Det var bra. Jag berättade en hel del från Mexiko. När jag nu kommer till norra Mexiko, skall jag ha möten först 3 Dagar i Chihuahua, Chih. och sedan 3 Dagar i staden Cuahuaremoc c:a 10 mil där från. Än en gang: tack för förböner! Din broder i Kristus Bengt Peterson

Nyhetsbrev 7

Jag sitter på ett tåg igen och skriver mitt Nyhets Brev. Skall försöka att skriva några rader och tala om vad som hände i Augusti månad.

Gud är en god Gud. I början av Augusti var jag som vanligt i Bockara (nr. Oskarshamn) i östra Småland. Förra året hade vi inget Tält, men det stod uppställt i år. Människor hade frågat efter det och många ofrälsta kom till mötena för att lyssna till att Guds Ord presenterades i ord och i sång. Huvudtalare var Evang. Donald Bergagård. Själv fick jag också tala och sjunga och mötena var välsignade. Gunilla och Johan Sigvardsson sjöng underbart.

Ung. 1 vecka senare var jag i östra Norge och predikade i en Inre Misjons Församling på en ö norr om Haugesund som heter Borgundö. Det var öppet och jag var välkommen tillbaks.

Efter ytterligare 1 vecka var jag i Fjällbacka i norra Bohuslän. Den här gången var det inget Friluftsmöte i Parken, utan vi var på ett Ålderdoms Hem och sedan i Pingst Församlingens lokal där. På Söndag var jag på Orust på en plats som heter Hällsberg och vi hade ett Husmöte där. Jag var på dessa platser tillsammans med Past. Lars O. Olsson från Rönnäng. Vi talade och sjöng båda 2.

Månaden avslutades med ett möte på Vrångö i Göteborgs södra Skärgård.

Jag gjorde ett besök i den Afrikanska Församlingen "Spring of Happiness" (Glädjekällan) en Onsdags kväll för att se hur man har Bibel Studier där. Följande Onsdag var jag där igen och hade ett Bibel Studium. Jag skriver mer om det i mitt nästa Nyhets Brev samt om mötena i Kållekärr och Rönnäng på Tjörn. Tack för all förbön! Jag räknar med att åka till Mexiko i Oktober och jag behöver dina förböner!

Nyhetsbrev 6

Det är en glädje för mig att ännu en gång få skriva några rader till dig. Gud är en god Gud och han välsignar. Jag sitter nu på Järnvägs Stationen i Bergen, Norge och väntar på nattåget som skall föra mig till Oslo och sedan åker jag vidare till Sverige.

I slutet av Maj var det en För Sommar Konferens som hölls i Frälsnings Armens Lokal i centrala Alingsås. Medverkande var förutom undertecknad Svein Nymo - som var Ledare för Konferensen -, Past Jjohn Rijah från Indien, Bjarne Andersson, som också härstammar från Dyrön, Per A. Imsen och Donald Bergagård. Bjarne och jag hade mötet på Fredag kväll. Kjell Gustavsson från Cymbal TV var där de första dagarna och spelade in mötena.

Under sommaren har jag fått besöka olika platser på Orust. Den ön är som en vit fläck på kartan för mig, eftersom jag varit där så lite. Besökte Hälleviksstrand, Hårleby och Stocken. Det var Friluftsmöten och 1 Husmöte. En kväll besökte jag också Kontakten (ung. som LP Kontakten) i Kungälv och Herren välsignade.

I mitten av Juli var jag i en Afrikansk (eller Internationell) Församling som ligger i stadsdelen Härlanda i Göteborg. Där finns folk från olika länder i Afrika och Församlingen har växt avsevärt. Pastor är Elizabeth Dwobeng. Andra medverkande var Mattias Lekardahl från Örebro samt Bernt och Anna Rosberg.

I mitt nästa Nyhets Brev skriver jag om Tältmötena i Bockara, Småland tillsammans med Donald Bergagård och även om mitt besök på ön Borgundöy strax N om Haugesund. Nu närmast besöker jag Fjällbacka i norra Bohuslän och senare planerar jag att åka upp till Viksjöfors i Hälsingland för möte och jag önskar att du beder för mig!

Mina planer är att åka till Mexiko i Oktober. Jag vet inte exakt vilket datum, eftersom jag inte köpt biljetten ännu. Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 5

I början av Maj månad besökte jag Rönnäng för 1 möte. Det är alltid gott att få komma dit och predika och jag vet att de är mycket intresserade av missionen.

Några dagar därefter var det dags att åka till Norge. Jag hade förmånen att få besöka olika platser i Vestfold. Vestfold är ett fylke (landskap) i Norge - inte så långt från Sverige - och man kan - om man vill - åka dit från Strömstad med båt.

Jag besökte mindre platser som Fon, Svarstad och Roel och andra större som Tönsberg och Sandefjord. I Fon, där David Langeland är Pastor hade vi både ett Missionsmöte och ett Väckelsemöte. Det var han, som lade upp dessa möten för mig i Vestfold. I Roel (nr. Tönsberg) var jag tillsammans med David. Där var mycket folk.

I Svarstad var det ett bra möte i "De Frie Venner". I Tönsberg talade jag och sjöng i Församlingen "Jesu venner" och i Sandefjord medverkade jag på en Morgon Samling i ett Rehabiliterings Center på Mjöllöst Gård drivet av Blå Korset.

Innan jag åkte tillbaks till Sverige , var jag i en Karismatisk Böne Grupp i Skotterud i Hedmarken (några mil från den Svenska gränsen och Charlottenberg, Värmland). Gud mötte med människor.

Efter att ha medverkat i ett möte i Församlingen på Dyrön - där Past. Ivar Ivarsson predikade - åkte jag till Alingsås, där vi hade en För Sommar Konferens. Det var Evang. Svein Nymo och Organisationen "Guds Husfolk" som låg bakom denna satsning. Jag kommer att skriva mer om dessa möten i mitt nästa Nyhets Brev som utkommer i Augusti.

Men jag måste bara nämna om att sent på Lördagskvällen under Konferensens gång medverkade Bjarne Andersson (han kommer också från Dyrön) och jag i Radio Full Gospel på Smyrna Närradio i Göteborg. Man når till Trollhättan i norr, Varberg i söder och till Vårgårda i öster och man räknar med att c:a 50 000 personer lyssnar. Många ringde in och ville ha förbön! Någon hade varit Evangelist i 30 år men nu varit avfälling i 10 år. Hon fick nu möta Herren på nytt och talade i tungor! Någon tänkte att taga sitt liv men fick nu tala med någon! Alla som ringde kunde tyvärr inte komma fram.
Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 4

I slutet av Mars månad hade jag förmånen att på nytt besöka Församlingen "Puerta del Cielo" (Himmelens port) som jag besökte i Februari månad. Jag var där på Söndag förmiddag och det var bra. På kvällen samma dag var jag i Juchitan som ligger 4 mil ini landet upp emot Matias Romero och predikade och sjöng där.

Den 6e April talade jag och sjöng i Församlingen i Matias Romero. Någon timma efter att mötet var slut började resan emot Sverige. Tackar Gud för mötena i Mexiko! Jag hoppas att snart kunna återvända.

I April månad har jag besökt Dalarna också och hjälpt till i några möten. Guds Ande verkade också där. Jag medverkade i möten tillsammans med deras Pastor, som heter Owe Sandberg, som bor i Leksand men kommer ursprungligen från Stockholm. Skulle ha varit i Viksjöfors, Hälsingland, men det besöket blev uppskjutet till sen-sommaren.

Den här månaden har jag dels talat här på Väst Kusten samt varit i Norge under 7 Dagar och det har varit bra. Nämner mer om detta i nästa Nyhets Brev.

Det har varit en kamp i den fysiska världen vem som skulle ha herraväldet: kylan eller värmen? Men det verkar som det börjar att värma upp i naturen.

Tack att du beder för mig! Närmast är jag med på en För- Sommar Konferens i Alingsås och vi tror på seger! Andra medverkande är Evangelisten Svein Nymo, John Rijay från Indien och Bjarne Andersson (som också kommer från Dyrön) samt Per A. Imsen från Göteborg bland andra. Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 3

I början av Mars besökte jag staden Juchitan som ligger 8 mil S om här. När jag kom hit för möten för nästan 30 ar sedan, var jag mycket i det omradet och var med pa stora möten och manga blev frälsta! Man talar om de mötena där fortfarande. Nu är det mera sparsamt med bade det ena och det andra. Men det var ett bra möte och flera fick möta Gud.

Därefter besökte jag 2 Församlingar i Minatitlan i Staten Veracruz. Den staden ligger 20 mil N om här. Bra möten.

Nu fick jag ater igen besöka Salina Cruz som jag besökte förra manaden. Nu fick jag vara tillsammans med en gammal, god vän Evangelisten Roberto Morales Salazar, som hjälpte mig mycket, när jag kom hit till Mexiko för snart 30 ar sedan. Han tolkade da och jag var med pa Kampanjer som han hade i El Istmo (Näset som omradet, där Mexico är som smalast kallas). Nu hade vi ett möte pa Fredag - som egentligen var tänkt som ett Bönemöte - och nagon blev frälst! Pa Lördag kväll var det ett Ungdomsmöte där pa "Rescate de Dios" (Guds räddningstjänst som är nagot liknande LP Verksamheten i Sverige). Pa e.m. stod flera ungdomar utanför ett Sjukhus. Man vittnade och sjöng körer och jag talade ett kort budskap "Nu är den välbehagliga tiden" och jag tror att 7 personer som stod där och lyssnade tog emot Jesus som sin Frälsare!

Jag besökte sedan staden Tuxtla Gutierrez i Staten Chiapas som ligger 40 mil mer söderöver och 15 mil fran Guatemala i Central Amerika. Där var det 3 möten under 4 dagar i 2 Församlingar. Underbara möten där ocksa! Flera ville komma tillbaks till Herren!

Jag har haft flera möten här i Oaxaca under Mars manad, men jag nämner mer om dem i mitt nästa Brev. Jag talar här i Församlingen pa Söndag kväll, innan jag pabörjar min resa tillbaks till Sverige, där jag först kommer att ha möten och senare aker jag till Norge. Tack för fortsatt förböner!

Under tiden jag varit pa Barnhemmet “Hoppets Sol” här i Matias Romero har jag haft möjligheten att hjälpa en av ungdomarna , som gar pa Universitetet. När han hade en termin kvar ändrades reglerna när det gäller stipendiet som han brukade fa. Barnhemmet klarade inte av skolkostnaderna för Juan Carlos, som han heter. Han lag efter 1 manad och skulle fa sluta inom nagra dagar, om ingenting hände . Jag betalade Inskrivningen + 1 manad som han lag efter i tro att Herren skulle tala till nagra att hjälpa till med de Kr. 900:-/manaden för de närmaste 5 manaderna. Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 2

Det är en glädje för mig att få skriva till dig nerifran södra Mexiko. Här är det varmt och gott.

Jag var pa LP Kontakten i Kållekärr pa Tjörn pa Sveriges Väst Kust, innan jag åkte till Mexiko. Det var ett bra möte.

Hade en bra resa hit via London, England, Chicago, Ill. i USA samt Mexico City. Det var lite svalt de första dagarna, men nu är det lite varmare. Det var roligt att få träffa vänner bade i Församlingen här i Matias Romero och pa Barnhemmet "Hoppets Sol", Det är inte så manga barn på Hemmet, men de mår bra.

2 dagar efter att jag anl. hit var jag på en Konferens som Organisationen "Libres por Cristo" ordnade i Piedra Blanca (1 mil N om här). C:a 500 var församlade på Lördagskvällsmötet. Jag såg flera av Pastorerna jag kände sedan förr.

Sedan har jag talat i 2 möten i Matias Romero och vi kände att Gud var där. I ett möte bad jag för en lam kvinna och en annan syster sade att hon såg vatten och en flod som rann fram. Det är underbart, när Gud bekänner sig till verket, trots att vi alltid vet att Gud är på mötet.

Jag har ocksa predikat och sjungit i Salina Cruz i 2 möten. Denna stad ligger vid Stilla Havet. Det var väldigt roligt att vara där.

När jag skulle aka tillbaks till Matias R. fick jag reda på att man blockerat vägen på grund av politiska orsaker. Jag fick byta buss i Juchitan, men jag dröjde kvar, ty jag hade ingen lust att promenera i flera kilometer i solen. Jag tänkte på Petrus i fängelset. Gud sade till honom att skynda sig. Till mig sade Han "Vänta". Jag träffade en Pastor där och vi åkte till ett Kafe'. Vid 7-tiden e.m. satt jag i Buss Terminalen och väntade på bussen och då meddelade man att man öppnat spärrningarna. Ära vare Gud.

Närmast åker jag till Juchitan och predikar och sjunger. Därefter besöker jag Minatitlan, Veracruz som ligger 20 mil N om här. Vi tror på seger i Jesu namn! Tack för all förbön! Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev 1

Jag tackar Gud för mötena i December. Då var jag på platser i Bohuslän som Dyrön, Rönnäng, Vrångö och Kållekärr på Tjörn. På den sistnämda platsen hade man Ny Års Vaka i en gammal leksaksaffär som heter Humlan. Där var en hel del folk.

En annan sak jag kommer ihåg var samlingen som hölls i Ungdomsvåningen i Elim Dyrön. Man hade också ett Samkväm och jag kunde berätta om arbetet i Mexiko.

Under December har jag varit en del i Församlingen på Dyrön och hjälpt till där med sång.

Tyvärr blev det inget besök för mig i London, England som planerats under en tid. Jag var dock välkommen dit vid ett annat tillfälle. Det sista har jag medverkat i möten i Sågmyra (nr. Falun) i Dalarna med tal och sång. Jag har också haft förmånen att få vara med på en 3 Dagars Konferens för Rese Evangelister. Den hölls på Trunna Gården i Orsa. Det har varit ner på -20 grader i dessa trakter.

Ledare för Dagarna var Rigmor Holst, Carl Olof Hultby samt Per Alfredsson. De 2 sista är Evangelister inom Missions Förbundet. De har ju där en väldig tradition när det gäller Evangelister och ligger hästlängder före Pingst när det gäller detta. Och männislor bliver frälsta i dessa möten!

Det kom besökare från stora delar av Sverige som Karlskoga, Gästrikland, Uppsala, Småland och Västergötland.

Nu närmast bliver det möte på LP Kontakten i Kållekärr på Tjörn. Därefter påbörjar jag min Resa till Mexiko. Bed mycket för mötena jag har här. Er broder i Herren Bengt Pettersson

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)