The missionary Bengt Pettersson

Historik

2011 2012 2013 2014 2015

2017 2018

Nyhetsbrev September 

I början av Augusti varje år åker jag ner till Bockara utanför Oskarshamn i östra Småland. Det har jag gjort i många år nu. Det är Bockara Fria Församling där som står bakom dessa möten. De brukar hållas i tält, för då kommer många ofrälsta och lyssnar. I år fick vi vara i Svenska Kyrkan, vars  Präst välvilligt öppnade den. Den var full av folk. Huvudtalare var - som alltid- Evang. Donald Bergagård, som är Ledare för Pionjär Missionen. Både Pionjär Missionen och Bockara Fria Församling har under årens lopp varit mig till en stor hjälp under mina år i Mexiko. Det är bra att arbeta med Pionjär Missionen när man är utomlands, ty bro. Donald har ett bra rykte där. Förutom Johan och Gunilla Sigvardsson sjöng också Robert och Karin Johansson från Örkelljunga i Skåne. Jag sjöng och talade kort på Fredag kväll och så sjöng jag lite på Spanska tillsammans med broder Donald, som spelade dragspel.

 

I mitten av månaden var jag med på möten i Ljungskile. Förra året predikade jag där en kväll i tältet, men i år var jag bara med som "observatör" men fick träffa flera nya bekantskaper. Det var Slotts Missionen med dess Ledare Magnus Olsson som ordnade dessa möten i sitt tält. De försöker att hjälpa små Församlngar i Sverige som inte har ekonomiska resurser att ta emot vittnen.

 

Under den här månaden har jag besökt Vrångö och i slutet kommer jag att börja med möten i Vestfold, Norge. Jag behöver dina förböner! Det blir också möte på Rönnäng och jag kommer också att sjunga på min fasters begravning på Rönnäng. Gud välsigne dig.                   

          Bengt A. Peterson

Nyhetsbrev Agusti

Det är en glädje för mig att få skriva dessa rader till dig, min käre vän och bönepartner. Jag skriver från Bockara (nr.Oskarshamn) i östra Småland, där vi håller på med några  dagars möten.

I början av Juni predikade och sjöng jag på Åstol i Bohuslän. De var med och hjälpte mig ekonomiskt för resan till till Mexiko. Den 5 Juni åkte jag till den norra delen av Mexiko närmare bestämt staden Cuauhtemoc som ligger 10 mil från Chihuahua i Staten med samma namn. Vi började mötena den 8e Juni. De hölls i Församlingen "Filadelfia". Pastorn heter Juan Antonio Alferez Torrez. Jag har känt honom sedan jag kom till södra Mexiko 1985, då han gick på Bibel Skolan som "Libres por Cristo" hade i Matias Romero, Oax. Han var Pastor i Matias Romero, gifte sig där, innan de åkte upp till norra Mexiko. Han verkar också bland Tahumara Indianerna, där man har en Bibel Skola.

En kväll i 2a veckan fick jag förfrågan om att tala om"Den Helige Ande genom Bibeln" och Församlingen uppskattader det.

En annan kväll var det flera som tog emot Jesus som sin Frälsare och andra kom för att möta Gud på nytt i sina liv! Den sista Söndagen talade jag också i en annan Församling. Tackar Gud för dessa möten och ni som hjälpt med ekonomiskt stöd.

Sedan jag kom tillbaks till Sverige, har jag besökt Åstol igen. Man hade där besök av K.G. Larsson. 2 Lördagar besökte jag Fjällbacka i norra Bohuslän: på e.m. i ett Service Hem och senare på e.m. i Ingrid Bergman´s Park, där det var mycket folk den 1a Lördagen. Den 2a ördagen hann vi sjunga 2 sånger, innan regnet "förstörde" mötet.

Nu tror jag på seger här i Bockara och jag skriver om det i Nyhets Brevet för September.

 Er broder i herren Bengt

 

Extra Nyhets Brev

 

Jag känner mig ledd av Gud att skriva det här extra Nyhets Brevet, Det "vanliga" Brevet kommer inte förrän i slutet av Augusti. 

 

Vill påminna dig om att efter den 18 Juli blir det möten på Åstol här i Bohuslän till och med Söndag med K.G. Larsson, som är en duktig Bibel Lärare. Jag hoppas att kunna besöka åtminstone 1 eller 2 av dessa möten. I Augusti är det flera Helger med den på Kanal 10 välkände Bibelläraren Sven Almqvist och det blir säkert intressant.

 

Den 2 - 5 Augusti äker jag tillsammans med Evangelist Donald Bergagård - som seden är - ner till Bockara utanför Oskarshamn i östra Småland. Där blir det 4 möten i ett Tält. Det brukar komma många människor - även ofrälsta - . Vi tror på seger! Andra medverkande blir också Johan och Gunilla Sigvardsson som sjunger och spelar bra samt andra.

 

Den 15 - 19 Augusti är det Tältmöten i Ljungskile i Bohuslän. De anordnas av Slotts Missionen, vars Ledare är Magnus Olsson och mötena hålls tillsammans med lokala Församlingar i Bohuslän. Medverkande är bland andra  Mats Selander,Ingmar Helmner, Morgan Phare - en duktig Evangelist från Wales, UK - . Jag medverkade där i fjol och det var välsignat.

 

Bed för dessa möten! I slutet av September räknar jag med att besöka Vestfold i Norge. Jag brukar besöka den delen av Norge varje år.

Nyhets Brev för Juli månad 2018
När jag skriver det här Brevet befinner jag mig i norra Mexiko närmare bestämt i staden Cuauhtémoc i Staten Chiahuaha. Jag tror att det var c:a 3 år sedan jag var här sist. Då var jag ocksa i staden Chiahuahua. Då var det kallt, men här varmer man sina hus med nagon slags kamin. Nu behovs inte det, ty temperaturen ligger runt + 30 grader dagtid, utom när det regnar för då blir det svalare.
Jag hade en bra resa hit och vi har nu borjat mötena som halles i Församlingen “Filadelfia”. För c:a 5 ar sedan hade jag en Kampanj här. Nu kallar vi dessa möten “Cultos Especiales” på Spanska och “Rallies” på Engelska. Vi tror på seger och jag skall  rapportera  från dessa möten i mitt nästa Nyhets Brev som sänds ut i Augusti.
I förra månaden medverkade jag åter igen på ett Bönemöte på Rönnäng. Jag läste Herrens Ord om “Abrahams tro” i Hebr.11. Vi bad ocksa för min Resa till Mexiko! Jag behöver mycket förböner!
I slutet av månaden var jag inbjuden att komma till Svein Nymo i Grafsnäs utanför Sollebrunn (nr. Alingsås).Han hade även bjudit  vänner både från Sverige och Norge som gav hälsningar till Svein. Man ville att jag skulle sjunga några sånger på Spanska,  vilket togs väl emot.
Innan jag åkte hit hade jag ett möte pa Åstol.  Jag - som sagt - skriver mer om allt och mötena här i Brevet du får i Augusti.
Gud välsigne dig. Bengt
Nyhets Brev för Maj månad 2018
 

Det är en glädje att få sätta mig ner dessa fina dagar och skriva till dig. Det är ju en riktig Mexiko-värme vi har. Jag har ännu Indien-resan kvar i mitt sinne och tackar Gud för dem som blev frälsta och jag tror att Gud också helade!

 

Här i Sverige besökte jag Ellös på Orust i början av April och var på möte där tillsammans med Bill Dansk och hans fru + deras dotter Jill och maken Gösta. De har möten där varannan Söndag. På Orust finns det en EFS Församling, men den Församling jag besökte är den enda Pingst Församlingen på den ön. I 

jämförelse kan ses Tjörn som har flera Pingst- och Missions Församlingar + en ÖM Församling. På Tjörn har det varit väckelser under  åren, men Orust har inte upplevt det. Norr om Tjörn går en gräns ,där det är "hårt", som man säger. Det är ändock en ö med omkring 15000 invånare så där är många som behöver frälsas.

 

I mitten av månaden hade jag ett Missionsmöte på Dyrön. Jag berättade om Resan till Indien och avslutade med att tala om att "gå ut i hela världen" som det står om i Matt. 28. Någon sade en gång till mig att "det kan du inte göra ensam", men man kan ju vara med på ett hörn.

 

Jag har också fått besöka ett Bönemöte på Rönnäng, där vi bad och läste Guds Ord.

 

Nu närmast skall jag upp till en Församling i Fjällbacka i norra Bohuslän. Det är hemmasonen Patrik Strand (som bor i Kungälv), som inte har glömt där han är född., som är Pastor där.

 

Den 5e Juni till och med den 17e har jag möten i norra Mexiko. Jag var där för c:a 3 år sedan och var då både i  Chihuahua och i Cuauhutemoc. Troligen är också min gode vän Mariano de la Cruz med  och hjälper till. Vi tror på seger och behöver din förbön! Må Gud välsigne dig.

                                                                               (Bengt Peterson)

Nyhetsbrev April

 

Jag tackar Gud för Resan till Indien som jag fick göra i slutet av Februari. Jag vill tacka dig som bett för mig och dig, som hjälpt mig ekonomiskt. Gud välsigne dig! Du har del av segrarna!

 

Som jag skrev i mitt förra Nyhets Brev började vi en 3 Dagars Kampanj i Nellore - en stad c:a 20 mil N om Chennai-. De första 2 dagarna kom det c:a 200 personer till varje möte och i det sista mötet kom det 300. Kampanjen hölls på en öppen plats mellan husen. Man behöver inte bekymra sig så mycket om stolar; de flesta sitter på tältdukar som lagts på marken.

 

I varje möte bad jag för sjuka och andra behövande. Många kom fram och ställde sig på rad och man kunde ju inte be långa böner för var och en, utan man lade händerna på dem och bad en kort bön! Jag vill tro att Gud gjorde något! I sista mötet gav vi en inbjudan till frälsning och flera ville ta emot Jesus som sin Frälsare!

 

Efter hela mötet kunde de som ville äta Kvällsmat. Alla omkostnaderna under Kampanjen kunde jag hjälpa med tack vare ekonomisk hjälp från Sverige och Norge.

 

På Fredag natt hade man fasta och en Bönenatt i bro. Vijay´s Församling, där jag talade. På Söndag f.m. var där Brödsbrytelse + predikan.

 

Jag hade blivit sjuk de sista dagarna i Nellore så jag stannade några dagar extra i Chennai för att bli återställd och sedan for jag tillbaks till Sverige full av glädje över att få ha varit ute och fått tjäna Herren.

 

Jag har en önskan att få åka till Mexiko. Jag har inbjuda till norra Mexiko. Bro. Juan Antonio Alferez Torres har pratat med flera Pastorer och mitten av Maj är bäst. Om jag kan åka då beror på ekonomin. En broder kommer i så fall upp från Oaxaca för att hjälpa mig. Det är en resa på 300 mil för honom. Bed för dessa planer att Guds vilja får ske.

Bengt predikar

Nyhetsbrev Februari 


O, vad roligt det är att få sätta mig ner och skriva segerrapporter till dig! Gud är god!

Under månaden som gått hade jag prevelegiet att få åka till Indien. Jag har varit i valet och kvalet, om jag skulle åka till Mexiko eller till Indien? Men eftersom jag inte skulle åka till Indien ensam, valde jag att åka dit nu. Den 22e och 23e Februari var jag med på ett Predikant Seminarium i Chennai i södra Indien tillsammans med Owe Marcelind och Donald Bergagård. Jag talade 2 gånger: en gång om "Den Helige Ande" och i det andra Seminariet om "Släng det som håller dig kvar i fångenskap".På Lördag e.m. var det invigning av en skola som gjorts möjligt att bygga tack vare hjälp från Pionjär Missionen. På Söndag talade jag lite i en Församling i Chennai och fortsatte med det sista Temat omnämt ovan.

Det var Past.K.Emmanuel, som lade upp detta. Han är Ledare för Maranatha Revival Fellowship där.

På Måndag for jag till en stad 20 mil N om Chennai som heter Nellore och som ligger i Staten Andhra Pradesh. Jag åkte dit ensam till broder Vijay Bob, som besökte Sverige för en del år sedan. Han hade lagt upp en 3- Dagars Kampanj där.I det första mötet bad vi för behövande och i sista mötet - då det var flest människor - gav vi en inbjudan också till frälsning! Skall man gå efter antalet händer var det c:a 60 som vill möta Jesus!

Jag hade några fler möten i Nellore som jag skall nämna om i mitt nasta Nyhets Brev.

Det tog på krafterna, eftersom det blev lite mer än jag planerat, men jag vilar nu upp mig och Herren styrker! Tack för alla förböner!

Med på Predikant Seminariet var också Winston Mattsson- Boze´( son till Joseph Mattson- Boze´) tillsammans med sin fru Ingrid som varit på olika platser i Indien, innan de kom till Chennai. Han talade bland annat när man invigde Skolan jag nämnde om förut och en del av barnen ville möta Herren till frälsning och förnyelse! Han har en fin Lärartjänst i Guds Ord.

Så önskar jag er alla Guds rikaste välsignelse.

Er broder i Herren


Bengt A. Peterson

 

Nyhets Brev för Januari 2018

Det är gott för mig att få sätta mig ner och skriva några rader till dig. Jag hoppas att du haft en god Jul och att detta nya år har börjat bra? Jag mår bra efter omständigheterna och jag är stark - sade läkaren - , men tyvärr har jag inte varit så stark i benen, men jag känner att jag blir bättre och starkare och kan gå ganska bra! Jag har ju legat "lågt" när det gäller möten och mötena jag haft har varit här i västra Sverige.

I mitten av December hade jag ett möte på Rönnäng och sedan på kvällen var jag med och talade lite i Ellös på Orust.

På Nyårs Aftonen var jag på den sedvanliga Nyårs Vakan i LP i Kållekärr på Tjörn. Vi kände att Gud var där. Man hade en predikan och flera som sjöng och talade lite.

Sedan var det de sista dagarna i Januari och då besökte jag Källekärr igen och talade om att " vi kan gå ut i frihet från allt som håller oss fångna, ty vi lever i nådens år". Nästa dag talade jag på nytt på Rönnäng och på Tisdag kväll talade jag och sjöng i LP Kontakten i Göteborg som har sina möten i Församlingsvåningen i Smyrna, Gud talade till ofrälsta och mötet spelades in för När Radion och jag vill tro att det blir till välsignelse och frälsning!

Jag har goda Nyheter: Den 19e Februari - om Herren dröjer - åker jag till Chennai i Indien. Jag hade också möjligheter att åka till norra Mexiko, men vi blir 3 av oss som åker till Indien och eftersom jag inte varit utanför Europa på nästan 2 år, är jag glad att vi är flera. Det blir Donald Bergagård och Owe Marcelind som också åker och jag behöver inte känna att jag skall predika varje dag. Sedan stannar jag en vecka till tillsammans med Owe Marcelind. Jag tror på seger! Det blir Semenarier och möten både i Chennai, Nellore och någon annan plats. Bed för detta!

Jag brukar inte direkt skriva om ekonomi i dessa Brev, men känner du för att hjälpa kan du sända till Konto 3100 - 012 365 - 0. Jag har tyvärr inget Bank Giro, men jag vet om någon som pratade med sin Bank och kunde använda ovanstående Kontonr. på en Plusgirotalong. Men du måste prata med din Bank om just den tillåter detta,

Så bed för mig att jag får kraft och att jag må vara vislig i det jag gör.


Din broder i Herren ( Bengt Peterson)

 

 

Program

Min förhoppning är att i höst få möjlighet att spela in fler program.Detta på grund av att jag fortfarande har lite begränsningar,att resa runt.
BPECHANNEL

Nyhets Brev för December

 

Ja, nu har snart också detta år gått. Jag vill tacka Gud för det, trots att jag inte kunnat vara så i verksamhet, som jag velat. Men en del möten har det dock blivit. Bibeln säger att man skall gå "till Judeen, Samarien och uti hela världen". Om jag ser tillbaka, började jag tidigt att åka till Samarien d.v.s. mer avlägsna delar av Sverige, Norden och Europa och sedan till olika länder i världen och Mexiko, men nu det sista har turen kommit till Judeen. Jag har aldrig förr haft så många mötenn i Bohuslän. Under detta år har jag besökt Dyrön, Vrångö, Fjällbacka, Kungälv, Kållekärr, Uddevalla, Rönnäng, Orust, Åstol, Ljungskile, Hällevadsholm, Göteborg samt Borås, Bockara i östra Småland samt 10 dagars möten i Norge. Nu när jag blir starkare hoppas jag att få åka till norra Mexiko. Har öckså inbjudan av Donald Bergagård att åka med till Indien. Det blir i så fall i Februari. Bed för detta.

Under förra månaden kunde jag skicka ner Kr. 3000 till Mexiko, där man hade behov efter den fruktansvärda jordbävningen som var där för några månader sedan. Jag har också kunnat skicka motsvarande Kr. 700:- till 2 evangelist familjer som tjänar Gud i norra respektive södra delen av det landet. Tack till dig som skickar in medel. Gud välsigne dig underbart.

Förra månaden hade jag inga möten men i December blir det några. Mitt nästa Brev kommer i Februari och då skalll jag nämna om mötena på Rönnäng och på Orust. I slutet av Januari skall jag sjunga och predika på LP Kontakten i Smyrna, Göteborg och vi tror på seger!

Nu vill jag önska er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2018.


Din broder i Herren Bengt Peterson

 

Nyhets Brev för November

 

 

Jag vill börja med att presentera ett böneämne. Jag längtar efter att få åka till Mexiko, men jag kommer inte denna gång att åka för att "stanna" utan för en kortare vistelse och då enbart i den norra delen av landet. Jag kommer då att ha möten som jag hade för 2 år sedan d.v.s. under 10 dagar ha möten i olika Församlingar. Bro. Juan Antonio Alferes T. skrev att han vatit i kontakt med flera Pastorer. Men jag känner ännu inte som att Gud säger sitt "gå" utan jag får vänta lite till. Bed för detta.

När jag sist skrev befann jag mig på resa i Vestfold, Norge. De första dagarna i Oktober talade jag och sjöng i Pingst Församlingen i Svarstad. På Måndags kväll var jag i Nötteröy (S om Tönsberg) i Församlingen Emmaus som tillhör Inremisjonen och Norsk Sjömans Mission. Det var väldigt öppet där.

På Tisdag hade jag det sista mötet på den här Resan i Fon, där jag var Lördagen innan. Nu var det ett Missionsmöte, där jag berättade om arbetet i södra Mexiko, hur jag kom dit och vad jag gjort den sista tiden jag var där. Och vad Gud gör! Jag avslutade med ett kort budskap från Herren.

Jag åkte sedan tillbaks till Sverige och talade och sjöng på ett LP-möte i Kållekärr på Lördags kväll.

I mitten av Okt. besökte jag Frälsnings Arme´n på Östra Kåren i Göteborg. Jag sjöng och berättade om missionen i Mexiko. Man ställde frågor och jag avslutade med ett kort Herrens Ord.

I slutet av månaden var jag i Ellös på Orust tillsammans med LP Vännerna från Tjörn, Jag sjöng och talade lite kort.

Ånnu en gång: Glöm inte att bedja för ovanstående böneämne.

Din broder i Herren
Bengt Peterson

 

Nyhets Brev för Oktober

 

Det är en glädje för mig att få sätta mig ner och skriva några rader igen.

I början av September hade jag förmånen att få följa med Sångar Bröderna till Borås. Jag har inte varit i Borås med omnejd sedan slutet av -60 talet. Vi var i Sv. Frälsnings Arme´n och jag talade lite samt sjöng solo vid sidan av att jag hjälpte till i Sångar Bröderna. Deras ledare heter Bror Strandberg från Skärhamn och de reser runt om i västra Sverige och vittnar och sjunger.

Den 24e började jag en Resa i Norge. Då på Söndag medverkade jag på 2 möten i Evangelie Salen i Ås som ligger mellan Moss och Oslo. På Förmiddagen var det Internationellt möte där. Ås har ett stort Lantbruks Universitet och det finns elever där från stora delar av världen. Det var ett gott möte med troende från olika länder. På kvällen var det ett Norskt möte. Jag medverkade också på deras Bönemöte på Tisdag kväll.

På Måndag kväll var det ett Karismatiskt möte i Skotterud (nära gränsen mot Värmland). Dit kommer folk från olika Församlingar - både Svenska och Norska - där i gränstrakterna.

På Torsdag var jag i Smyrna i Svarstad (Frie Venner), Fredag hos Jesu venner (en Fristående Församling) i Tönsberg, Lördag i Fon (Frie Venner) och dessa platser ligger i Vestfold. En underbar Andens atmosfär var där.

I mitt nästa Brev berättar jag lite mer om resten av mötena i Norge som var i Svarstad, Nötteröy och Fon igen. Tack för all förbön. Det blir möten i Kållekärr på Tjörn och i Göteborg. Det är vad jag vet nu i skrivandets stund. Tack att du beder för mig!
Er broder i Herren Bengt A. Peterson

 

Nyhetsbrev September

 

Hur står det till? Jag blir bättre och bättre, men det går långsamt. Och även om jag blivit fullt stark i benen så måste balansen bli återställd. Men jag tror att Herren helar fullständigt! Tack för förbön!


I början av Augusti hade man - som brukligt är - Tältmöten i Bockara (mellan Oskarshamn och Högsby i östra Småland). Det har man haft i många år. Ofrälsta frågar efter dessa möten och hjälper till med det praktiska. Många ofrälsta kommer till mötena. Huvudtalare var Evang. Donald Bergagård och han sjöng, spelade och predikade. Mötesledare var Jonny Sigvardsson och Johan och Gunilla Sigvardsson sjöng och även ett annnat par från Örkelljunga i Skåne. På Fredag kväll var det fullsatt i tältet. Jag talade kort och sjöng några sånger varav en på Spanska. Jag medverkade på Lördag och Söndag kvällar. Bockara Fria Församling har under flera årtionden hjälpt mig med kostnader för Mission i Mexiko och Indien och andra länder och man har räknat mig som sin Missionär.


På Söndag e.m. hade vi ett logmöte strax utanför Järnforsen (mellan Målilla och Vetlanda). En hel del folk kom.


I mitten av månaden var det Tältmöten också i Ljungskile (S om Uddevalla) i Bohuslän. Det var Slotts Missionen ledd av Magnus Olsson som anordnade dessa möten. Det var olika talare i varje möte och jag hade förmånen att få tala och sjunga Lördag kväll. Man hade då besök av Sångar Bröderna. Troende kom från olika Församlingar och platser.


Jag hade också förmånen att Söndagen därpå följa med LP- vännerna från Tjörn till Hällevadsholm i norra Bohuslän. Det var Pingst Församlingen där som inbjöd. Vi hade ett litet Friluftsmöte där.


I mitt nästa Brev skriver jag om ett möte i Borås och om den första delen av Resan till Norge, där jag besöker Ås ( mellan Moss och Oslo), Skotterud (nr. Kongsvinger), Tönsberg, Fon ( nr. Horten) och några andra platser. Bed för mötena och att jag får kraft!


Nu i dagarna har jag fått höra om jordbävningen i Mexiko och då speciellt i Staten Oaxaca. Staden Juchitan blev särskilt utsatt och även till en del Matias Romero och andra platser. Barnhemmet blev lite skadat med sprickor och sådant, men man sover ute i några nätter, för man vet inte ifall det kommer några kraftiga efterskalv.
Din broder i Herren Bengt Peterson

 

 

Nyhetsbrev Augusti

Då är det dags igen att skriva några rader. Hoppas att du mår bra? Jag mår bra efter omständigheterna. Gud är som alltid god och välsignar sina barn.

Under Juni och Juli har det inte varit så mycket möten för min del, men jag är glad för varje möte jag fått deltaga i.

I Juni och Juli besökte jag Fjällbacka i norra Bohuslän 2 gånger. Vi var båda gångerna nere vid Ingrid Bergmans Park nära hamnen där. Det var fina dagar och många människor lyssnade. En del står, andra går och andra sitter och får del av Guds Ord i tal och sång. Lars O. Olsson talade och sjöng med sitt dragspel och jag talade lite och sjöng med gitarr. Past. Patrik Strand ledde mötet. Jag sjöng både på Norska, Spanska och Svenska.

Under Juli månad brukar man ha Tältmöten på Åstol - en granne till Dyrön -. Men sedan 2 år har man inget tält. I år hade man först Helgmöten Fredag . Söndag och den 3-e veckan var det möten Onsdag - Söndag och de sista Söndagen hade man besök av Evangelist Donald Bergagård. På Förmiddagsmötet medverkade jag lite med tal. På e.m. sjöng Donald på bryggan. Också hans dotter Madeleine medverkade med sång där.

Under Juli har jag även medverkat, predikat och sjungit på Rönnäng.

I mitt nästa Brev berättar jag om mötena i Bockara (nr. Oskarshamn) i Småland och om Tältmötena i Ljungskile. Tack för att ni ber för mig.
Din broder i Herren. Bengt Peterson

 

Nyhetsbrev Juni

Det är en glädje för mig att få slå mig ner och skriva några rader till dig. Jag har alltid brukat kalla det här Brevet för "Nyhets Brev" och "Missions Brev", men numera får jag väl kalla det "Hälsning", ty jag tänker på dem som beder för mig och som har hjälpt mig ekonomiskt och jag tror att ni som läser detta tänker på mig i era förböner! Jag vet att många - både i Sverige och utomlands - beder för mig och det är jag tacksam för! Jag är nu bara ute "halvtid", men jag hoppas att inom en inte alltför avlägsen framtid få verka heltid! Jesus kommer snart och det som skall göras får göras nu. Natten kommer då ingen kan verka.

I mitten av Maj månad besökte jag ön Åstol som ligger granne med Dyrön på Väst Kusten. På -60 talet fanns där ung. 600 invånare och husen ligger så tätt att på grund av brandrisken får man inte bygga fler hus. De yngre har flyttat ut och de äldre har avlidit så man är nu nere i närmare 200 invånare. På - 60 talet fanns där 21 fiskebåtar men nu finns det knappast någon kvar. Halva befolkningen brukade vara Pingstvänner och det är likadant i dag. Jag hade förmånen att få predika där en Söndag förmiddag och det var bra. Halvtids Pastor nu är Rune Färdigh.

Några dagar senare var jag med på ett möte i Pingstvännernas Cafè nere vid Hamnen på Åstol med Past. Owe Lindeskär. Det ingick i en "Kampanj", där det var möten både på Åstol och i Betania, Rönnäng. Han undervisade på sitt inspirerande sätt.

I mitt nästa Brev som kommer i Augusti skall jag bland annat berätta om hur vi firade Evang. Enoch Karlssons 90-års dag på Betels Kafé på Hönö. En hel del predikanter, sångare och musiker var närvarande.

Var snäll och fortsätt att bed för bland annat Tältmöten i Bockara, Östra Småland som hålles i början av Augusti! Det blir nog också Tältmöten i Ljungskile i Juli, då Kjell Broberg och andra från Sion Församlingen i Viksjöfors i Hälsingland kommer med sitt tält.

Så önskar jag er Guds välsignelse.
Din broder i Herren
Bengt Peterson

Nyhetsbrev Maj

I början av April hade jag förmånen att få predika och sjunga på Rönnäng. På eftermiddagen samma dag åkte vi till Orust för ett möte. På Orust finns i dag bara 1 Pingst Församling och det är denna på Ellös. Ledare är Bill Dansk och hans fru. Deras dotter + hennes man har en plats, där buss- och lastbilschaufförer får och förnyar sina licenser. Varannan Helg görs den platsen om till en samlingssal för möte. Det var mycket öppet och härligt att tala Guds Ord och sjunga. Dit kommer folk både från Orust och Tjörn samt från andra platser.

I mitten av månaden var jag med på 2 möten i LP, Kållekärr c:a 1,5 mil inåt Tjörn. På Lördagskvällen var mötet i deras lokal och på Söndagen i en före detta leksaksaffär som kallas för "Humlan". Huvudtalare var Missionären Karl E. Appelfeldt, men jag medverkade med sång och tal.

Jag tror att en del läsare undrar hur jag mår? Gången bättrar sig sakta men säkert, men balansen har jag fortfarande problem med. Men lyder jag bara kroppens signaler och vilar mig när det behövs, så kan jag vara igång. Jag frågar inte efter möten, men får jag inbjudan och kan , så tar jag den. Tack till dig som ber! Gud hör bön!

Den här månaden skall jag besöka Åstol och jag tror på seger! Bed gärna för det!

Jag måste erkänna att det känns tråkigt att inte få vara igång så på heltid som jag brukade vara och när jag hör hur andra är ute och verkar både i Sverige och utlandet, blir jag glad för deras skull men ledsen att jag inte kan vara igång 100% - ännu -! Flera både i Sverige och i Mexiko uppmuntrar mig och säger:"Ge inte upp", "Håll ut" och så vidare. Som jag skrev i förra Brevet har jag fått besöka många platser i denna västra del av Sverige och det är jag glad för!

Så önskar jag dig Guds välsignelse. Din broder i Herren
Bengt Peterson

Nyhetsbrev April

Jag sitter här på Dyrön och skriver detta Brev. Solen skiner och det är vackert ute. Jag kan se Påskliljor och andra blommor utanför. Jag kom hem hit förra Påsken som då var i Mars efter att ha varit i Mexiko under 5 månader. Jag har varit i Sverige sedan dess med undantag av 10 dagar i Norge i fjol höst. Eftersom jag blir bättre och bättre har jag kunnat ha en del möten speciellt på Västkusen. Förr när jag kom från Mexiko, besökte jag platser i Småland, Västergötland, Dalarna och Hälsingland men lite i Bohuslän. Nu har jag haft möjlighet att få besöka olika platser som Fjällbacka och Syd Koster i norra Bohuslän, flera platser på öarna Orust och Tjörn, städer som Uddevalla och Kungälv samt Dyrön naturligtvis. När jag predikat och sjungit har jag också berättat om Mexiko och vad som händer där och det tycker människor om.
Förra månaden hade jag förmånen att få besöka Uddevalla som tidigare var Länshuvudstad. Men det är en plats man inte besöker så ofta. Vi var flera från LP Kontakten på Tjörn som besökte "Livbojen" som har ett liknande arbete där. Vi var där på ett Väckelsemöte. Det var bra och vi fick samtala med Ulf Fagerberg, som precis har gjort färdig en Studio för att spela in program för Kristen TV.
Jag hade också förmånen att få predika i 2 möten i Elim här på Dyrön. Det kändes bra. Elim var förut en Utpost till Åstol och man började möten här i slutet av -40 talet, För några år sedan kände man att starta en egen Församling och man kämpar på. Jag tackar Gud för mötena nu.
I mitt nästa Nyhetsbrev nämner jag om möten bland annat på Orust. Ha det nu så bra och tack för all förbön!
Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrev Februari 

Det är en glädje för mig att få sätta mig ner och skriva några rader till dig igen. Hoppas att du haft en god Jul tillsammans med nära och kära? Förr när jag var OK, brukade det knappt vara möten efter den 10e Dec. fram till Jul. men nu när jag inte är 100% OK ännu, blev det flera och det tackar jag Gud för!

Den 11e Dec. predikade jag i Filadelfia Församlingen på Rönnäng. Medverkade senare i veckan på ett Bönemöte på Dyrön. Den 17 - 18 medverkade jag med sång, när Carl E. Appelfelt och A. Johansson talade i Kållekärr och Rönnäng.

På Nyårs Aftonen var det "som sed var" Nyårs Vaka på LP Kontakten i Kållekärr. Den började klockan 8 e.m. på kvällen och höll på över midnatt. Vi äter gott, sjunger och vittnar och någon talar Guds Ord.

Under Januari månad har jag medverkat med predikan, vittnesbörd och sång i Elim på Dyrön vid 2 tillfällen. En Söndag besökte jag Betel på Vrångö i Göteborgs södra Skärgård och alla dessa möten var bra.

Tack att du fortsätter att beja för mig! Gud hör bön!
Din broder i Herren
Bengt Peterson

 

2016

Nyhetsbrevet för December

I mitt förra Brev började jag att berätta lite om mötena i Norge. Past. David Langeland fortsätter nu att skriva om de andra mötena: " På Tisdag ( den 1e) var det Missionsmöte i Fon, där B.P. berättade om arbetet på missionsfältet och som förkunnare i Sverige och Norge. Talade kort och sjöng på Norska, Svenska och Spanska till stor glädje och inspiration för åhörarna. Onsdag 2 Nov. deltog han i Smyrna Församlingen i Tagtvedt i Larvik helt ner i södra Vestfold med vittnesbörd och sång. Detta är en Församling med flera invandrare från Syd Amerika och andra platser. Torsdag 3 Nov. deltog Bengt med att berätta från sitt evangelist- och missionsarbete och sjöng pckså. Fredag var det gott att vila ut, innan han fortsätter till landskapet Akershus, då han reser genom Östfold.

Tal, berättelser och gamla väckelsesånger med gitarrmusik till blev gott mottagit i de olika Församlingarna i Norge och dessa dagar i Vestfold och Buskerud har Bengt delat Evangeliet i vänflockar med 10 - 15 - 20 - 30 och upp till 40 på mötena. Tillsammans mer än 100-talet människor till Guds ära och upphöjelse och till alla vår glädje."

Så långt David Langeland. Efter dessa möten var jag med på 2 Samlingar i Aas ( mellan Oslo - Moss). På Söndag f.m. predikade jag i den Internationella Församlingen. Där fanns folk från Indien, Stater i Afrika och Europa samt från USA. På kvällen talade jag lite och sjöng i den Norska Församlingen. Man hade där besök av en broder från Israel, som blivit frälst!

På Måndagen var jag i en Karismatisk Bönegrupp i Skotterud (nr. Kongsvinger). Vi kände hur Guds Ande verkade.

Den 26e Nov. åkte jag och några andra från Dyrön ner till Varberg, där det var kalas för Bjarne Andersson, som fyllde 70 år. Efter att han blivit frälst åkte han ut med Jesusfolket. Kalaset hölls i Pingstlokalen, Varberg och där var c:a 100 gäster.

Nu närmar sig Julen och jag vill passa på att önska dig en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2017. Fortsätt och bed för mig! Nästa Brev kommer i Februari.

Er broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrevet för November

Jag sitter nu i "stuen" här jag bor i Sverstad utanför Horten i Vestfold, Norge. Jag har varit här 1 vecka och rest ut till Olika platser och predikat Evangelium. Men först vill jag skriva att i mitten av Oktober hade jag förmånen att åter igen få besöka LP i Kållekärr, Tjörn. Jag var där och predikade och sjöng i September. Denna gång var jag där tillsammans med Carl E. Appelfeldt och Arne Johansson. Appelfeldt är ju sedan måmga år Missionär i Syd Amerika och Arne är Ledare för LP i Vårgårda.

Sedan 1 år har vi pratat om att jag skulle besöka Norge. När jag blev sjuk, visste vi väl inte 100% , ifall jag kunde göra denna resa, men i tro bestämdes det att jag skulle komma dit som planerat.

Programmet såg ut så här;
Fredag den 28-10 Tönsberg i Församlingen "Jesu venner".
Lördag -"- 29-10 Väckelsemöte i Fon hos de Frie Venner.
Söndag -"- 30-10 Var med Past. David Langeland - som lade upp dessa möten - till en Baptist Församling i Konnerud väster om Drammen i landskapet Buskerud
Måndag -"- 31-10 Möte i Församlingen "Emmaus" (en självständig Församling med rötter i Norska Sjömans Missionen och Inremisjonen). Den ligger på Nöttteröy söder om Tönsberg.

Sedan har jag haft och kommer att flera möten här i Vestfold och sedan i Akershus och i Hedmarken, men jag skriver om dessa i mitt Decenber Brev.

Detta gick bra för det var upplagt med tanke på min hälsa. Jag kunde vila även på dagen, jag åt bra och där fanns områden, där jag kunde gå. Tack för all förbön och fortsätt gärna att be för mig!

Hälsningar Din broder i Herren Bengt Peterson

Nyhetsbrevet för oktober

Vill tacka Gud att Han hjälper dag efter dag! Han är underbar!

Under Sept. månad hade jag ett möte på LP-Kontakten i Kållekärr på Tjörn. Man har möten där varannan Lördag och jag tycker alltid det är roligt att få komma dit. Dit kommer folk från olika Församlingar på Tjörn och Orust och det är Håkan Bengtsson (ursprungligen från Åstol) med fru Rosita som leder detta arbete. Det är så öppet att predika och sjunga där.

Det har varit en hel del möten under sommaren, där jag vittnat och sjungit, men nu kunde jag också predika. Jag tackar Gud att Han hjälpte mig och jag tror att människor blev välsignade!

Den 27e i den här månaden åker jag till Norge och skall vara där i 12 Dagar. Man har lagt upp det så att det inte blir möte varje dag med tanke på min hälsa. Sedan jag blev sjuk och sedan jag kom till Sverige i Påsk är det längsta jag varit utanför hemmet 4 dagar, men nu blir det alltså 12 dagar. Jag besöker Tönsberg, Fon, Aas (N om Moss) och Skotterud ( i Hedmarken) samt några platser till som jag nu inte kommer ihåg namnen på. Bed för denna Resa! Får jag bara möjlighet att vila går det bra. Bed att människor måtte bliva frälsta!

Jag fick 3 budskap som jag vid 3 olika tillfällen känt mig inspirerad att skriva. Kanske de kan bli till välsignelse. Du kan också göra dem kända för andra. Många hälsningar Bengt

Jesus kommer alltid i tid

I mitt förra budskap framgick det inte klart att jag menade att folket såg Jesus komma ner till Betania, men Han var 4 dagar sen. Det var 4 dagar sedan Lazarus dött, sorgedagarna hade gått och han låg nu i sin grav. I deras ögon kom Jesus för sent. Men låt oss komma ihåg en sak: Jesus kommer aldrig för sent.

Jag tänker på, när lärjungarna skulle åka över Genesarets sjö. Jesus hade sänt dem till Kapernaum innan Han själv skulle äka dit. De kom till mitten av sjön, det var mörkt, det blåste våldsamt. Man hade inget ljus, inga strålkastare som fiskebåtar har i dag, nej, inte ens en ficklampa. "Vi förgås" skrek de, fulla av fruktan. Tron var på noll. Man kan inte tro, om man fruktar, Fruktan är motsatsen till tro. Man såg ett ljus, men man kände inte igen Jesus. De trodde att det var en vålnad. Kanske Jesus aldrig hade sagt till dem att Han kunde gå på vattnet? Jag vet inte. Det var ju räddningen som kom, men de kände inte igen Honom.

Du har ropat på hjälp! Kom ut ur fruktan och sätt din tro till Jesus, Han är din Frälsare, din Helare, din Hjälpare och Han VILL hjälpa dig! Vad det än är: Bed till Honom, tro på Honom och sträck ut din hand till Honom. Då sträcker Han ut sin genomstungna hand mot dig. Han älskar dig.

För 4 dagar sedan

Vi läser i Joh. 11:25 att Jesus säger dessa ord:"Jag är uppståndelsen och livet".

Jesus och Hans lärjungar hade varit i Judeen och det verkade som att de fått ett sådant motstånd att de inte trodde att de skulle klara sig. Nu var de "på andra sidan floden" i norr och de hade en underbar tid! Många trodde på Jesus och blev döpta!

Men så nåddes de av ett budskap:"Kom till Betania ty din gode vän Lazarus har dött". Men Jesus dröjde. Lazarus lades i en grav och där hade han legat några dagar, när Jesus kom. Systrarna förstod ingenting. Hade du varit här så vore vår broder inte död, sade de. Jesus sade:" Han skall stå upp igen". "Ja, jag vet att han skall stå upp igen". Jesus sade då dessa underbara ord "Jag är Uppståndelsen och Livet". Ingen kan säga jag ÄR uppståndelsen, ty uppståndelse är alltid i framtid, men Jesus kan säga det, ty Han är UPPSTÅNDELSEN, Han är HELBRÄGDAGÖRELSEN och Han är LIVET personifierad.

Han hade en del problem med deras otro, men så ropade Han:"Lazarus kom ut". Någon har sagt att Han måste säga Lazarus annars hade alla döda kommit ut. Det skall ske en dag men då var inte den tiden.

Det kanske verkar som att Jesus kommit 4 dagar för sent för dig, men Hans tid är alltid den rätta. Han vill möta dig NU!

 Din relation med Herren

Några Greker kom till Jesu lärjungar och sade:"Vi skulle vilja se Jesus". Ordet "se" kan ju också tolkas som "möta". De hade varit på ett möte och de hade sett Jesus predika och göra kraftgärningar - även om det var på ett avstånd -!

Många människor vet allt om Jesus: Hans historia och allt som Bibeln talar om hände, de vet allt om Kristendomen o.s.v. Men det är en sak att känna till OM Jesus och att känna till Honom personligen.

I Mexiko - där jag varit Missionär- Evangelist i över 30 år - är Jesus ett vanligt namn och man lägger alltid till "Kristus" efteråt för att betona att det är inte vilken person som helst man talar om utan Messias den levande Gudens Son, Han, som ingen synd har gjort och som lämnade sin härlighet i himmelen för att bli som en av oss.

Du kanske känner Herren på avstånd, men Herren vill MÖTA dig. Vill du MÖTA Honom? Bed till Honom nu och tag emot Honom!

Nyhetbrevet 

Den första Helgen i Augusti varje år i 25 års tid har man haft Tältmöten i Bockara som ligger mellan Oskarshamn och Högsby i östra Småland. De har arr. av Bockara Fria Församling. Varje år har Evang. Donald Bergagård talat. Jag minns att jag talade en Helg, innan broder Donald kom den följande veckan. Flera blev frälsta och man höll pa med Tältmötena under flera veckor! Intresset för dessa möten är stort och många ofrälsta kommer samt många troende från olika Församlingar. Jag hade möjlighet att vittna i ett av mötena och betonade att Gud inte lämnar oss halvvägs, när Han har lovat att vara med oss till den andra stranden. På Lördags kväll var tältet så gott som fullt. Johan och Gunilla Sigvardsson sjöng och spelade och Johans far Jonny ledde mötena. Jag tackar Gud för dessa Dagar och jag hörde att någon tog emot Kristus! Jag vill nämna om att jag hjälper några Pastorspar i Mexiko med ung. Kr.75:-/mån. Inga större summor men för dem bliver det mer. En är Juan Antonio Alferez Torres och hans fru som bor i Cuahtemoc, Chih. i norra Mexiko .Han verkar mycket ibland Taumar Indianerna. Det andra paret bor i Salina Cruz, Oaxaca i södra Mexiko och frun Hermes har jag känt sedan hon var 16. Hon är nu Pastor i en Församling tillsammans med sin man Omar. Bed för dem! Jag har också haft möjlighet att besöka Tältmöten i Ljungskile, även om jag inte har medverkat. Nu i slutet av September kommer jag att predika och sjunga på LP i Kållekärr. Vi tror på seger! Er broder i Herren Bengt Peterson 

Hoppas att ni mår bra? Gud är god mot mig och jag blir bättre och bättre för varje dag, även om det tar sin tid! Medan jag har min terapi här hemma, har jag också fått besöka några olika platser för att vittna och sjunga.

Jag har fått besöka en Konferens i en Afrikansk Församling som heter "Spring of Happiness" (Glädje Källan) som finns i Stadsdelen Härlanda i Göteborg. Jag har varit där några gånger förut, men den här gången var jag "bara" åskådare. Jag var där först i ett möte i Juni och då tackade jag alla dem som bedit för mig och berättade om vad Herren gjort! Under Konferensen i Juli satt jag nere och lyssnade. Två dagar var Evangelist Donald Bergagård där och man tog ett offer för utrustning så att Församlingen skall kunna göra TV Program. En kväll var Evangelist Matias Lekardal där.

I Juni var jag också en Söndag på Rönnäng. Där predikade jag och sjöng. Jag har endast predikat en gång sedan jag blev sjuk och det var i Juchitan, Oaxaca i Mexiko (8 mil från Matias Romero). Nu gjorde jag det i tro på Gud! Jag sjöng också en sång. Jag hade inte sjungit offentligt sedan i slutet av November så jag kände mig ringrostig. Men jag kände att Herren var där.

I mitten av Juli fick jag en förfrågan, ifall jag ville bli en del av ett Team som skulle evangelisera på Koster Öarna utanför Strömstad i norra Bohuslän. Jag var med för att vittna och sjunga. Första dagen kändes det som sandpapper i halsen när vi evangeliserade vid en brygga på Syd Koster. Past. Mats Jacobsson - Pastor i en Pingst Församling i Aas (N om Moss) i Norge . ledde det hela och Missionär Karl E. Appelfeldt talade kort. Jag sjöng solo och ibland sjöng Mats och jag.

På kvällen hade vi en Samling och jag sjöng några Norska sånger "Hela himmelen är öppen över mig" och "Det är nåde over nåde" och jag tog i som om där var 1000 personer och jag kände att jag fick mer kraft i sången! Vi hade 2 Samlingar under 2 Dagar och vi bad, sjöng och prisade Gud. Koster ligger i norra Bohuslän som är "tufft" andligen. Bed för dessa platser och Elim Församlingen där på Syd Koster! Gud kan ändra situationen! Här i södra Bohuslän är situationen helt annorlunda.

Nu Augusti kommer jag att åka med Donald Bergagård ner till Bockara utanför Oskarshamn. Jag åker dit för att sjunga och vittna och Donald predikar. Många ofrälsta hjälper till att resa tältet och många ofrälsta kommer till mötena. Bed för dem! Plusgirot har slutat att fungera för mig och i stället får pengar sättas in på ett särskilt Konto för mission och evangelisation: Nordea 3100 - 012 365 - 0. Gud välsigne dig. Bengt Peterson

 

Nyhetsbrev December

Jag tackar Gud för de 3 möten jag nämde om i mitt sista Brev! Gud välsignade underbart! Det är alltid roligt att fa besöka Salina Cruz som ligger vid Stilla Havskusten och därifran gar en hel del fiskare för att fiska räk utanför de nordliga Staterna Sinaloa och Sonora. Salina Cruz är lik öarna hemma (atminstone som de var förr) med mest bara berg. Det är varmt där men brisen utifran havet gör att det inte känns sa varmt. Jag minns Kampanjen vi hade för manga ar sedan - Rolf Auke, undertecknad samt sangarduon Curt & Roland - pa Sportfältet där med 1 500 lyssnare och manga som blev frälsta, helade och Andedöpta! Gud är densamme!

2 dagar fick jag vara med pa Kvällarna i Konferensen i La Ventosa. Pa dagarna hade de Konferenser med olika talare bland andra en ung broder fran Danmark - som nu bor i Monterrey - som talade till ungdomar. Pa kvällarna var det mest sang och musik men ocksa en predikan. Om du gar in pa min Hemsida www.bengtpettersson.n.nu ser du ett foto därifran.

Söndag den 8e Nov. besökte jag Minatitlan, Veracruz. Den staden ligger pa andra sidan av där Mexiko är som smalast. Den platsen är mest känd för oljeraffenaderier, där oljan fran Mexikanska Gulfen renas och pumpas i stora rör de 30 milen till Salina Cruz, där den transporteras över Stilla Havet till bland andra Kina och USA. Där hade vi ett välsignat möte i Betania som en gang grundades av Axel Andersson - en banbrytare för Pingst Väckelsen i Vera Cruz och andra platser i Mexico pa 30-talet!

Sedan predikade jag i Församlingen "Horebs Klippa" en Onsdagskväll om "4 liv som Herren har givit at oss - Det fysiska livet, det eviga livet, överflödlivet och det övernaturliga livet". Jag har talat mycket om det det sista i Mexiko.Direkt efter pa natten tog jag en buss de 40 milen till Tuxtla Gutierrez i den sydligaste Staten Chiapas. Det är en snabbväxande stad med 450 000 invanare och en del av Centrum är mycket modernt. 2 av mötena hölls i "Discipulos de Cristo" (Kristi lärjungar). Där var c:a 150 personer pa mötena. I det första mötet kom 3 personer tillbaks till Herren! I det andra ville 13 tonaringar bliva frälsta - sadana som alltid hängt med pa mötena utan att fatta ett beslut! En annan kväll var jag i Stadsdelen "El nuevo Jerusalen". Flera där har vittnat om hur de blvit frälsta i möten jag haft där förut!

Söndagen den 22e talade jag först i Församlingen "El puerta del Cielo" i Salina Cruz. Budskapet "Det Eviga Livet och hur man kommer in i det" blev väl mottaget.Pa kvällen var jag i Salina Cruz största Församling "Centro de Fe, Esperanza y Amor" och 1 person ville bliva frälst!

Nästa Nyhets Brev kommer i Januari 2016 och da fortsätter jag att berätta om nagra möten till i Mexiko. Önskar dig en GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR 2016.

Nyheter i Mexico

Kortet är från Konferensen i Porferio Monteros Ranch i La Ventosa, Oaxaca. "Festen fortsätter" hette kvällssamlingarna med flera sånggrupper och välkända sångare som Juan Carlos Alvarado från Guatemala, C.A. Också en predikant fran Colombia, S.A. På dagarna hade man Konferens.
Hade ett väldigt bra möte i Tuxtla Gutierrez, Chiapas i söndags! 13 Ungdomar inkl. några yngre tog emot Herren som sin Frälsare!

Nyhetsbrev November

Medan jag var i Norge, tog jag mig en tur upp till västra delen av landet, efter att jag varit 10 Dagar i Vestfold och några andra Fylken. Jag blev inbjuden av mina vänner sedan många år Bernt oh Anna Rosberg upp till en ö som heter Borgundöy som ligger 12 mil S om Bergen (N om Haugesund). Där hade vi möte i en Inre Misjons Menighet och jag var inbjuden att komma tillbaks dit för ev. 3 möten nästa gång.

Borgundöy ligger inte så langt från en större ö som heter Stourd och den största sta'n där heter Leirwik. På Borgundöy bor numera omkring 100 invanare mot tidigare 600. Det finns bilfärja och biltrafik där,ty den ärstor till ytan. Man ser också får gå omkring och beta.

När jag kom tillbaks till Sverige, medverkade jag i Församlingen pa Dyrön, vittnade lite om Mexiko samt sjöng och ledde sången.

Den 13e Oktober pabörjade jag resan till Mexiko. Stannade 2 dagar i Mexiko City, innan jag tog bussen hit till Matias Romero. Här regnade det och var kallt de första dagarna och jag var sjuk: problem med magen, flög (jag hade antagligen feber) och jag hade ingen energi. De första mötena jag hade, var jag svag, men Herren välsignade. Förlorade flera kilo dessa dagar, men nu är jag återställd!

Har predikat och sjungit i Församlingen här i Matias Romero, i en Minnes Gudstjänst iJuchitan (8 mil S om här) samt i 3 möten i Salina Cruz vid Stilla Havet. Där såg jag att någon blev frälst! Pa Kvällsmötet där i "Rescate de Dios" talade jag även över radio som täcker själva staden Salina Cruz.

Nu närmast återvänder jag till Juchitan för ett Väckelsemöte och nästa Söndag - Mandag är jag i Minatitlan; Veracruz. Tack för förböner!

Vill tacka Gud också för vad Han gjort de senaste månaderna! Jag hörde vittnesbörd om hur Herren helade i Norge! Här nere har jag hört hur människor blivit frälsta och helade! En man sade till mig att när du kom till El Istmo (detta område )för många år sedan, predikade du I en Kampanj. Min fru blev helad och sedan frälst I ett möte och kvällen efterat blev mannen frälst!

Jag fick många ord och profetior innan jag akte hit till Mexiko denna gång om att Gud skulle välsigna och jag tror att Han skall göra det! Han har gjort det och skall fortsätta att göra det!

Nyhetsbrevet

Just nu sitter jag här i Norge och skriver dessa rader till dig. Gud har välsignat underbart med sin Ande!

I början av September predikade och sjöng jag i Kållekärr på Tjörn i en lokal som heter "Humlan". Det var LP Kontakten som anordnade det mötet.

I mitten av månaden åkte jag med Svein och Eva Nymo åter igen till Skåne. Vi åkte till en Chilensk Församling i Lund. Man har möten i ett hem där.

På Söndagen åkte vi till en Församling som heter "Sion" i Helsingborg. Jag talade i ett möte och Svein talade i ett. På f.m. hade man också en Dop Förrättning då 2 ungdomar blev döpta.

Från 20 -29 September har jag besökt syd-östra Norge. Har besökt 4 fylken (landskap):Akershus,Hedmarken,Vestfold och Telemark. Platserna heter Ås, Skotterud, Svarstad, Tönsberg, Fon, Langesund och Nötteröy. I Ås var mötena både på Engelska och Norska. I Skotterud är det en Karismatisk Böne Grupp med folk från olika Församlingar. Jag har också kunnat berätta lite om missionen bland annat i Bede Huset i Fon och jag tackar Gud för vad man gör för missionsarbetet. Tackar Gud för bröderna Mats Jacobsson i Ås, Odd Delviken i Skotterud och David Langeland i Fon som lagt upp flera av dessa möten.

I mitt nästa Nyhets Brev skall jag skriva lite om mitt besök här upp i västra Norge. Jag besöker en ö som heter Borgundöy söder om Bergen.

Det är nu bestämt att jag åker till Mexiko den 13 Oktober. Bed för mig är du snäll att jag får gå i förutberedda gärningar och att människor måtte bliva frälsta och få möta Herren till Ande, själ och kropp! Gud förmår! Jag stannar där tills den 9e December.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)